Z perspektywy chemika

A Chemist’s Perspective: Cannabinoids, Cannabis, and Caryophyllene

tekst oryginalny >>

Z Perspektywy chemika: kanabinoidy, konopie indyjskie i kariofilen

Tłumaczenie Google:

Przedmowa

Zauważyłem, że ostatnio pojawiło się wiele zamieszania wokół właściwości związków kanabinoidowych występujących w niektórych olejach. Osoby powiązane z przemysłem naftowym CBD uważają, że beta-kariofilina, związek występujący w oleju Copaiba i oleju z czarnego pieprzu, nie jest kanabinoidem. Te same osoby również uważają, że olej kannabidiolowy (CBD) nigdy nie zawiera psychoaktywnego związku tetrahydrokanabinolu (THC) ani żadnego z jego izomerów. Nie jest to zaskakujące, ponieważ oba te roszczenia promują przemysł naftowy CBD. Niestety, ta dezinformacja została utrwalona do tego stopnia, że ​​wielu ludzi jest przekonanych, że jest ona dokładna, pomimo silnych dowodów przeciwnych.

Przygotowałem ten artykuł w nadziei, że uda mi się ustalić fakty. Pracując jako chemik leczniczy przez 15 lat, nauczyłem się wiele o właściwościach chemicznych wszystkich rodzajów olejków eterycznych. Przeprowadziłem nawet własne analizy chemiczne konopi, CBD i oleju z konopi w moim laboratorium na doTERRA. W tym artykule omówię właściwości chemiczne związków kannabinoidowych występujących w różnych olejach konopi i porównam je z beta-kariofiliną. Beta-kariofilina jest głównym związkiem występującym w Copaiba, alternatywie do konopi indyjskich doTERRA.

Beta-kariofilina jest kanabinoidem

W literaturze naukowej dostępnych jest wiele informacji dotyczących klas związków kannabinoidowych i receptorów biorących udział w układzie endokannabinoidowym. Od kilku lat wiadomo, że beta-kariofilina jest kanabinoidem. Ale nie wierz mi na słowo. W 2008 r. Badanie J. Gertscha i in. zszedł z prasy z jednoznacznym nagłówkiem: „Beta-kariofylen jest dietetycznym kannabinoidem” 1. Badanie zostało opublikowane w Proceedings Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych Ameryki, prestiżowym czasopiśmie naukowym. Od tego czasu opublikowano co najmniej tuzin innych artykułów na ten temat, podkreślając fakt, że beta-kariophylene to kannabinoid.2-13

Z definicji kanabinoid jest dowolnym ligandem, cząsteczką lub klasą cząsteczek, które działają na jeden lub oba obecnie zidentyfikowane receptory kannabinoidowe, CB1 i CB2. Co ciekawe, te dwa receptory wytwarzają znacząco różne reakcje fizjologiczne po aktywacji. Aktywacja CB1, spowodowana przez THC i inne podobne kannabinoidy, powoduje wysoki poziom narkotyków psychoaktywnych. Z drugiej strony, aktywacja CB2 przez beta-kariofylen (BCP) przyniosła wyniki pokazujące pewne obiecujące korzyści terapeutyczne. Obejmują one wspieranie zdrowej reakcji zapalnej, łagodzenie dyskomfortu i pozytywny wpływ na nastrój bez psychoaktywnych skutków ubocznych związanych z innymi kanabinoidami.2-4,10 Prawdą jest, że pozytywne korzyści związane z BCP obserwowano również przy użyciu innych kannabinoidów, takich jak THC, kannabidiol i kannabinol, ale stosowanie tych związków może również wywoływać niepożądane skutki psychologiczne, zwłaszcza w przypadku THC.

Rodzaje kanabinoidów

Istnieją trzy różne klasy kannabinoidów: endokannabinoidy, fitokannabinoidy i syntetyczne kannabinoidy. Syntetyczne kannabinoidy znajdują się w niektórych produktach farmaceutycznych przeznaczonych do pomocy w jaskrze, stymulacji apetytu, środkach przeciwwymiotnych i innych celach związanych z chorobą. Z drugiej strony endokannabinoidy są wytwarzane naturalnie przez organizm. Cząsteczki te składają się głównie z amin i amidów. Endokannabinoidy są farmakologicznie podobne do niektórych fitokannabinoidów, ale różnią się znacznie strukturą chemiczną. Daje to różnym endokannabinoidom zdolność do wytwarzania różnych odpowiedzi neurologicznych, nawet przy podawaniu w podobnych dawkach terapeutycznych. Podstawową funkcją endokannabinoidów jest modulowanie normalnych funkcji fizjologicznych.

Ostatnia klasa kannabinoidów jest znana jako fitokannabinoidy. Są to cząsteczki wytwarzane przez rośliny takie jak Cannabis i Copaifera. Gatunek konopi produkuje powszechnie znane cząsteczki THC i CBD, podczas gdy rodzina roślin Copaifera wytwarza tylko BCP. Chociaż BCP różni się znacznie od innych kannabinoidów w swojej strukturze, to jednak reaguje selektywnie z receptorem CB2, określając go w ten sposób jako kanabinoid.2 Jednak jest on chemicznie odmienny od innych kannabinoidów, dlatego nie może powodować pozytywnego wyniku na leku test. BCP jest klasyfikowany jako seskwiterpen na podstawie jego struktury chemicznej i składu. Badania nad BCP trwają i będą nadal przyczyniać się do lepszego zrozumienia jego potencjalnej wartości.

Olej kannabidiolowy (CBD) może zawierać psychoaktywny tetrahydrokannabinol (THC)

Aby był prawnie dopuszczalny do obrotu, olej CBD nie powinien zawierać żadnej dostrzegalnej ilości THC14. Jednakże nasze własne wewnętrzne badanie obejmujące testy analityczne i ocenę wykazało, że różne oleje CBD na rynku zawierają znaczące poziomy THC i dlatego mogą być bardzo prawdopodobne wywołać reakcję psychoaktywną i / lub pozytywny test narkotykowy. Nasza ocena wykazała również, że powszechnie kupowane marki oleju CBD mogą znacznie różnić się pod względem zawartości CBD. W rzeczywistości w niektórych próbkach nie byliśmy w stanie w ogóle zidentyfikować żadnej CBD. Natomiast moje analizy wykazały, że oleje doTERRA są w 100% wolne od THC, a kompozycje olejowe są spójne między partiami.

Wniosek

Podsumowując, ten artykuł nie ma na celu pełnego obrazu korzyści beta-kariofylenu ani zarysu właściwości systemu endokannabinoidowego. Jest to raczej stwierdzenie naukowo zaakceptowanych faktów mających na celu wyjaśnienie mylących informacji na temat omawianych cząsteczek. Mam nadzieję, że przeczytanie tego artykułu pomoże osobom w ich osobistych badaniach nad kannabinoidami i, co najważniejsze, ich decyzji o tym, które oleje stosować w ich codziennym życiu.

Dr Cody Beaumont, PhD
Dyrektor, usługi analityczne i kontrola jakości